Zastępstwa

Zastępstwa

Na stronie będzie regularnie zamieszczany wykaz zastępstw, z zastrzeżeniem, że może on ulec zmianie, jeśli wiadomość o nieobecności nauczyciela dotrze do szkoły po godzinie 14.00 dnia, w którym są one przygotowywane lub rano w dniu, którego wykaz ten dotyczy.

Logowanie