Rada Rodziców

Rodzicom naszych uczniów, którzy chcieliby dokonać wpłaty na Radę Rodziców,

podajemy numer rachunku:

 

Bank Millenium S.A. Opole 15 1160 2202 0000 0001 6358 1043;

Rada Rodziców V LO, ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole.

 

Prosimy również o podanie imienia i nazwiska ucznia

oraz klasy, do której uczęszcza.

 

Logowanie