Przyjaciele szkoły

Przyjaciele szkoły

"Przyjaciel Szkoły"

to honorowy tytuł, na który zasłużyli czy wręcz zapracowali sobie ludzie wyjątkowi -

- ci, którzy poświęcili i poświęcają swój wolny czas,

angażując się w różnorodne prace

na rzecz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu.

 

Najczęściej są to rodzice naszych uczniów,

pomagający nam w organizowaniu szkolnych imprez,

a także sponsorzy, wspomagający szkołę

w ramach współpracy prowadzonej przez reprezentowane przez nich instytucje

czy własne firmy.


Bez wątpienia, wspierając nasze liceum,

postępują jakby zainspirowani słowami Jana Pawła II:

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym może dzielić się z innymi".


Za pomoc i okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy

w imieniu grona nauczycielskiego, uczniów i absolwentów.

 

Zdając sobie sprawę, że nim zaczęliśmy przyznawać ten tytuł,

swój wkład w rozwój V LO miało wiele życzliwych osób,

tym anonimowym pomocnikom

również pragniemy gorąco podziękować.

DOTYCHCZAS TYTUŁ "PRZYJACIELA SZKOŁY" OTRZYMALI:

 

RYSZARD  WÓJCIK

 

MIROSŁAW  PAWLUK

 

EWA  JUSZCZAK

 

BARBARA  KOC-OGONOWSKA

 

ANNA  GEBAUER

 

AGATA  KRYWKO

 

UWE  TRAUTSCH

 

ANDRZEJ  JASIŃSKI

 

WOJCIECH  REDELBACH

 

LIDIA  LABUSGA

 

PRACOWNICY "DOMU PIELGRZYMA" NA GÓRZE ŚW. ANNY

 

JERZY SEREMAK

 

JOANNA BROSZKIEWICZ-BRYLAK

Logowanie