Sprawy uczniów

    Dzięki uprzejmości st. kapitana Zygmunta Bawoł - zastępcy dowódcy Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej nr 1 w Opolu klasa ID miała możliwość odbycia zajęć z przysposobienia obronnego inaczej niż dotychczas.

    Podczas wizyty w siedzibie Straży Pożarnej przy ulicy Głogowskiej w Opolu st. kpt Bawoł zapoznał uczniów ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, a także z organizacją i sposobami prowadzenia akcji ratowniczej w rejonie porażenia.

    Po krótkim wykładzie mieliśmy możliwość uczestniczenia w przygotowanych specjalnie dla nas pokazach, podczas których opolscy strażacy starali się zaprezentować możliwości bojowe swojej jednostki. Podczas tej części można było też spróbować własnych sił.

    Przygotowane pokazy klasa nagrodziła gromkimi brawami, a w podziękowaniu za całe przedsięwzięcie postanowiliśmy podlać trawnik w bazie. Co jak widać na załączonych obrazkach okazało się wcale niełatwym zadaniem.Wink

    Na koniec Pan Kapitan obiecał nam, że jeżeli tylko dostanie zaproszenie do naszej szkoły, przeprowadzi pokazową ewakuację z udziałem sprzętu bojowego.

Logowanie