Sprawy uczniów

Zgłaszanie wypadku zaistniałego na terenie szkoły

Wypadki zaistniałe w czasie, gdy uczeń znajduje się pod opieką szkoły, należy zgłosić niezwłocznie osobie sprawującej w danej chwili opiekę nad nim, wychowawcy oraz obowiązkowo Inspektorowi do spraw bhp.

Zgłoszenia wypadku Insp.ds.bhp można dokonać
we wtorki i piątki w godz. 8.00-12.00

w pok. nr 13 (I piętro)


W w celu przygotowania dokumentacji powypadkowej należy dostarczyć również dokument medyczny potwierdzający zaistniały podczas wypadku uraz.

Logowanie