socjologia

Dzień z socjologią. Ciało. Porozmawiajmy o przemocy

We współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Fundacją Laboratorium Zmiany zorganizowaliśmy Dzień z socjologią: Ciało. Porozmawiajmy o przemocy, który odbył się w naszym liceum 14 czerwca 2017. Wzięli w nim udział uczniowie wszystkich klas drugich PLO 5.

Dzień z socjologią został zainicjowany przez uczniów klasy 2 F uczęszczających na lekcje socjologii prowadzone przez dr Magdalenę Piejko z Instytutu Socjologii UO: Magdalenę Barysz, Katarzynę Raudzis, Annę Banaś, Sandrę Rzeczycką, Aleksandrę Pyka, Maję Zarzycką, Wiktorię Kantor, Wiktorię Materak, Karola Skałuba.

  dzs9

Hasłem przewodnim dnia była cielesność, uczniowie mieli okazję przepracować społeczne znaczenia związane z ciałem, intymnością i seksualnością.

   dzs10

W ramach Dnia odbyły się:

 • Wykłady: dr Anna Czerner, dr Michał Wanke, Stygmat. Społeczne kontrolowanie ciała
 • Warsztaty dramowe: Korytarz jako przestrzeń współbycia
 • Warsztaty społeczno-psychologiczne: Komunikowanie niezgody i wyznaczanie granic w relacjach społecznych

Celem wydarzenia było uwrażliwienie i zwrócenie uwagi na kwestie związane z cielesnością i intymnością, szczególnie w kontekście przemocy (fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej i symbolicznej). Spotkania służyły przepracowaniu takich kwestii, jak:

 • Po co nam ciało? Czym różnią się nasze ciała? Dlaczego cielesność jest tak ważna? Do kogo należy nasze ciało?
 • Kim jesteśmy? Co nas łączy a co dzieli? Co to znaczy być kobietą i mężczyzną?
 • Jak zrozumieć odmienność innych? Jak rozmawiać o różnicach?
 • Jak wchodzimy w relacje z innymi? Jakie są społeczne oczekiwania wobec związków intymnych?
 • Czym jest intymność? Jaką rolę pełni w relacjach z innymi ludźmi?
 • Czy powinniśmy rozmawiać o cielesności i intymności? Jak rozmawiać? Co stanowi społeczne tabu?
 • Jak wyznaczać i komunikować swoje potrzeby i oczekiwania? Jak wyznaczać granice w relacjach intymnych?
 • Czym jest godność człowieka? Jak o nią walczyć?
 • Jak zamanifestować, zakomunikować swoją niezgodę w relacjach z innymi?
 • Jak przebiega proces stygmatyzacji i etykietyzacji? Jak wyznaczane są normy i wzory zachowań?
 • Czym jest przemoc? Jak ją rozpoznać? Jak na nią reagować?
 • Jak odzyskać siebie po przemocy? Jak poradzić sobie z traumą, stresem i społecznym odrzuceniem?

  dzs5  dzs7

Interaktywna formuła wykładów oraz warsztatów pozwoliła uczestnikom na bezpośrednie zaangażowanie się w podejmowaną i dyskutowaną problematyką rozwijając szereg kompetencji społecznych związanych z relacjami interpersonalnymi, współdziałaniem, poszukiwaniem porozumienia, rozpoznawaniem i rozumieniem potrzeb jednostkowych i grupowych oraz, co najważniejsze, rozwijając w uczestnikach wrażliwość społeczną.

  dzs1  dzs3

Wydarzeniu towarzyszyły działania związane z przestrzenią szkoły. Uczniowie uczęszczający na lekcje socjologii przygotowali materiały (chmurki z hasłami, powiedzeniami, sloganami oraz plansze z celowo dobranymi i zestawionymi cechami człowieka/ciała człowieka) i rozwiesili je w różnych częściach szkoły. Celem tego działania było sprowokowanie uczniów do refleksji nad znaczeniem ciała zarówno w sensie indywidualnym, jak i społecznym.

W wydarzeniu wzięła udział blisko setka uczniów. Po wykładach podzieleni na grupy warsztatowe pracowali pod opieką doświadczonych trenerów (psychologów, socjologów, pedagogów) oraz absolwentów i studentów Uniwersytetu Opolskiego:

Karolina Pisz (trenerka rozwoju osobistego, wiceprezeska Fundacji Laboratorium Zmiany)

Marzanna Pogorzelska (pedagożka, trenerka, pracownik naukowy)

Marta Zdybek (psycholog, trenerka, wiceprezeska Fundacji Aktywizacji i Edukacji Społecznej Senso)

Michał Szyderski (psycholog, trener, badacz społeczny)

Agnieszka Kalicińska (psycholog, trenerka, nauczyciel akademicki)

Agata Trzcina (terapeutka, trenerka, absolwentka socjologii i studentka psychologii)

Anna Czerner (socjolożka, badaczka społeczna)

Magdalena Piejko (socjolożka, Instytut Socjologii UO)

Michał Wanke (socjolog, pracownik naukowy w Instytucie Socjologii UO, Koordynator Biura ds. Międzynarodowych Programów Studiów UO)

Marcin Deutschmann (student socjologii na specjalności Badania socjologiczne w praktyce społecznej)

Joanna Gacka (studentka filologii angielskiej)

Karolina Trościanka (absolwentka socjologii, kierownik ACK UO)

Katarzyna Nowak (studentka socjologii na specjalności Badania socjologiczne w praktyce społecznej)

Patrycja Wons ((studentka Applied Gender Studies)

Magdalena Kurowska (studentka Applied Gender Studies, Ambasadorka Karier UE)

Oksana Smolnikova (studentka Intercultural Communication)

  dzs4  dzs2

Dziękujemy za zaangażowanie w realizację pomysłu. To jest właśnie socjologia (nauka) w działaniu!

Wykład w Instytucie Socjologii UO

17 maja 2017 r. uczniowie klasy II F, którzy uczęszczają na lekcje socjologii prowadzone w naszym liceum przez Panią dr Magdalenę Piejko, mieli możliwość wysłuchania wykładu Pana prof. Antoniego Sułka na temat „Etnohistoria zagłady Żydów na prowincji. Lekcja dla badaczy społecznych.”  

Wykład odbył się w ramach Złotej Serii Wykładów Uniwersytetu Opolskiego.

Relację  z tego wydarzenia przygotowała uczennica Magdalena Barysz:

http://socjologia.uni.opole.pl/wyklad-profesora-antoniego-sulka-oczami-licealistow/

Erasmus + w Estonii

Erasmus 2a

W dniach 16-24 października 2016 r. dwójka naszych uczniów Justyna Korpal i Wiktor Zygosz, uczniowie klasy II D, wzięli udział w projekcie YST Boomerang, realizowanym w Estonii. Jest on częścią międzynarodowego programu Erasmus+, który umożliwia m.in. wyjazdy na wymiany młodzieżowe chętnych osób pochodzących z różnych stron świata. Celem było zapoznanie się ze sposobem prowadzenia wolontariatu, jego popularnością oraz z organizacjami charytatywnymi działającymi w różnych krajach. Kulminacją projektu był wolontariat w jednym z wybranych przez uczestników miejsc - schronisku bądź szkole.

W ostatnim dniu projektu w stolicy Estonii - Tallinnie uczestnicy zorganizowali flashmob i z własnych ciał utworzyli napis VOLUNCARE.

 

Erasmus 1a

Tekst: Justyna Korpal, Wiktor Zygosz

Lekcje socjologii

prowadząca: dr Magdalena Piejko,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

terminy:

klasa 2b/2f, czwartek 5-6 lekcja

klasa 3b/3f, środa 6-7 lekcja

Od września 2013 roku w naszej szkole prowadzone są lekcje socjologii w wybranych klasach drugich i trzecich. Obecnie socjologię poznawać mogą uczniowie klasy 2B i 2F oraz 3B i 3F.

Jakie lekcje socjologii?

W socjologii w zasadzie chodzi o niewiele, chodzi o poszukiwanie celem zrozumienia. Socjologia jest nie tylko dyscypliną naukową, jest przede wszystkim pełną rozmachu, odwagi, ale i pokory sztuką interpretowania i wyjaśniania tego, co wokół nas się dzieje. Podstawowym warunkiem jest jednak to, że informacje, do których się sięga poszukując odpowiedzi na stawiane pytania, muszą podlegać (inter)obiektywności. W socjologii w zasadzie chodzi o to, żeby nie zatrzymywać się na pierwszej otrzymanej odpowiedzi.

Celem zajęć jest przede wszystkim wprowadzenie uczniów w fascynujący świat socjologii. Poprzez zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami, koncepcjami, teoriami i podejściami badawczymi rozwinięta zostanie zdolność wielowymiarowego postrzegania i interpretowania otaczającej ich rzeczywistości.

W trakcie zajęć uczniowie nauczą się rozpoznawać, definiować i wyjaśniać zjawiska i procesy społeczne wykorzystując do tego poznane pojęcia i teorie socjologiczne.

Uczniowie zdobędą umiejętność analizowania otaczającej ich rzeczywistości w kategoriach socjologicznych dostrzegając z jednej strony uwarunkowania zachodzących zdarzeń, a z drugiej demaskując ukryte mechanizmy nadające kształt współczesnemu światu.

Zajęcia zostały zaplanowane w taki sposób, aby z jednej strony wyposażyć uczniów w podstawową wiedzę z zakresu socjologii, a z drugiej rozwinąć u nich wyobraźnię i pokazać, że reguły życia społecznego, otaczający ich ludzie, przedmioty, przestrzeń, w której żyją kryją w sobie wiele tajemnic i zagadek, których rozwikłaniem zajmuje się właśnie socjolog.

Zajęcia mają także na celu rozwinąć u uczniów kompetencje społeczne. Nacisk zostanie położony na wzmacnianie więzi społecznych pomiędzy uczniami, stymulowanie do myślenia w kategoriach dobra wspólnego, ale przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i preferencji. Interaktywna forma zajęć sprzyjać ma także rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej, samodzielnemu rozwiązywaniu problemów oraz poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań. Ważnym elementem zajęć będzie kształtowanie w uczniach gotowości do poznawania i rozumienia odmienności (społecznej i kulturowej) oraz ugruntowanie etycznych podstaw życia społecznego.

Materiały dla uczniów, komunikaty dotyczące poszczególnych zajęć oraz galerie zdjęć zamieszczane są na blogu zajęć www.socjolekt.uni.opole.pl w zakładkach Socjologia dla licealistów 2b/2f i Socjologia dla licealistów 3b/3f.

Jeżeli interesujesz się naukami społecznymi, chciałbyś/aś dowiedzieć się więcej o socjologii, ciekawi cię nad czym pracujemy w ramach lekcji, to skontaktuj się ze mną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W szkole jestem w środy i w czwartki, ale możesz mnie też znaleźć w Instytucie Socjologii UO, w budynku Collegium Civitas przy ul. Katowicka 89, w sali 220 (Socjolab).

 

socjologia.JPG

Uczniowie klas 3b i 3f w trakcie prac terenowych w ramach projektu badawczego

"Opole. Zobacz. Poznaj. Wyjaśnij."

 

Logowanie