Archiwum

Analiza osiągnięć matury próbnej z języka polskiego w klasach trzecich w 2010 roku (poziom podstawowy)

Do matury próbnej przystąpiło uczniów 184 z 189.

Średni procentowy wynik wszystkich klas: 57%

1 uczeń otrzymał wynik poniżej 30%

Z wszystkich umiejętności najsłabiej wypadła analiza tekstu (kategoria: temat) – 51 %, najlepiej zapis - 67%

W porównaniu z małą maturą wynik szkoły wzrósł o 8% - z 49% do 57%; podniosły się także  wyniki wszystkich sprawności z wyjątkiem kompozycji.

 

WYNIKI PROCENTOWE – rok 2010

Klasa

Czytanie ze zrozum.
(cz. I)

Wypracowanie (cz. II)

%
(cz. I + cz. II)

%

Temat

Kompoz.

Styl

Język

Zapis

Walor

%
(cz. II)

A

64%

51%

37%

67%

59%

53%

10%

54%

57%

B

64%

54%

60%

66%

48%

83%

6%

57%

59%

C

69%

52%

54%

59%

50%

84%

10%

55%

59%

D

54%

46%

76%

70%

64%

71%

2%

57%

56%

E

61%

50%

40%

58%

55%

52%

12%

52%

54%

F

59%

56%

60%

63%

55%

79%

9%

59%

59%

RAZEM

62%

51%

54%

63%

55%

70%

8%

56%

57%

OCENY 

ILU UCZNIÓW UZYSKAŁO

od

do

A

B

C

D

E

F

RAZEM

%

1

0%

29%

0

0

1

0

0

0

1

1%

2

30%

44%

6

3

1

5

6

3

24

13%

3

45%

59%

13

10

15

13

15

11

77

42%

4

60%

79%

9

13

16

15

11

14

78

42%

5

80%

90%

2

0

1

0

0

1

4

2%

6

90%

100%

0

0

0

0

0

0

0

0%

Razem uczniów zdających

184

Logowanie