Archiwum

Happening pod hasłem:

Dwa na słońcach swych przeciwnych- Bogi...

-czytanie wierszy i listów Juliusza Słowackiego pod pomnikiem Adama Mickiewicza, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu.

Rok 2009 został poświęcony Juliuszowi Słowackiemu, toteż pomysł czytania listów i wierszy poety pod pomnikiem Mickiewicza, zaintrygował młodzież z PLO nr V w Opolu i zachęcił do wzięcia udziału w happeningu przygotowanym przez MBP. Pomysłodawcą i animatorem imprezy, która odbyła się 16 października 2009 r., była p. Danuta Łuczak, a opiekunem grupy z naszej szkoły mgr Joanna Mochniak. Zainteresowani udziałem w happeningu spotkali się pod pomnikiem Mickiewicza, a potem przeszli do księgarni "Królikaczka", w której przy dobrej kawie kontynuowali czytanie tekstów wieszcza.

7 marca 1832r. z Paryża Słowacki pisał do matki:
Nie uwierzysz, jak teraz jestem szczęśliwy(...). Od tygodnia zajęty jestem drukiem moich poezji; za dwa miesiące będziesz je Mama miała. To tak samo jakbyś mnie zobaczyła - bo ja nie jestem niczym innym, jak moimi poezjami...
I tak właśnie się stało, duch Słowackiego towarzyszył uczestnikom happeningu. Okazało się, że poeta żyje w swoich tekstach, że nadal jego wiersze wzruszają i budzą podziw.
Gościem spotkania był aktor Teatru im. Jana Kochanowskiego - Andrzej Jakubczyk, który pod pomnikiem Mickiewicza czytał fragmenty najbardziej znanych liryków i poematu dygresyjnego "Beniowski". Następnie w "Królikaczce" teksty Słowackiego prezentowała młodzież m.in. z LO nr V - Zuzia Kochanek (kl. III D), Zuzia Świeboda (kl. III F)
i Mateusz Opolski (kl. III F). Młodzi udowodnili, że takie wiersze jak: Rozłączenie, Stokrotki, Los mnie już żaden..., W pamiętniku Zofii Bobrówny, Do matki, czy piękne listy, nadal poruszają, intrygują, budzą emocje, żyją...


Joanna Mochniak, opiekun grupy młodzieży z V LO

 

Logowanie