Via ad Artes

VIA AD ARTES

W dniach 10 -12 maja uczestniczyliśmy w naukowych warsztatach w Poznaniu, zorganizowanych w ramach projektu Via ad Artes.
 10 maja 2010 r
po drodze   zwiedziliśmy Zamek w Kórniku

2.a 1 2 2.b

Po przyjeździe do Poznania udaliśmy się na zajęcia z genetyki
"Geny pod ochroną - od genetyki klasycznej do genetyki konserwatorskiej"
prowadzone przez dr. Konrada Celińskiego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

 

4 5a 5 6  

 

3  7 5e 5d

„Ja i moja kariera” to temat warsztatów prowadzonych w ramach projektu „Via ad Artes” realizowanego w naszym liceum w lutym bieżącego roku.

W zajęciach przygotowanych i prowadzonych przez szkolnego doradcę zawodowego mgr Jolantę Soppę uczestniczyło 30 uczniów naszej szkoły. W pierwszej części warsztatów uczestnicy mieli okazję przekonać się, w jakich zadaniach realizują się najpełniej, jak postrzegani są przez innych, w jakich grupach zawodów mogą się szukać w przyszłości. Część druga poświęcona była informacji edukacyjnej i zawodowej oraz temu, jak powinniśmy się przygotować do podejmowania decyzji.

js2 js1

Wykaz zagadnień realizowanych w I semestrze w ramach projektu
„Od mikro do makroświata"

Celem naszego projektu jest pokazanie uczniom możliwości jakie daje połączenie różnych dyscyplin naukowych, szczególnie biologii i fizyki przy wyborze przyszłego zawodu. Pozwala to na podjęcie studiów na takich kierunkach jak np. biofizyka, fizyka medyczna....
Pragniemy na tych zajęciach przygotować i wykonać wiele doświadczeń ilustrujących omawiane na zajęciach zagadnienia i zjawiska oraz pokazać wykorzystanie ich w życiu codziennym.
Włączenie matematyki daje możliwość kształcenia umiejętności rozwiązywania zadań, związanych z realizowanym materiałem, przedstawiania wyników w formie wykresów, diagramów, zestawień procentowych oraz pozwoli na szacowanie błędów pomiarowych.
Na każdym spotkaniu będą wykonywanie zdjęcia doświadczeń, które będziemy wykorzystywać  przygotowując prezentacje multimedialne na zajęcia z młodszymi uczniami różnych szkół oraz przy tworzeniu strony www naszej szkoły. Zarówno doświadczenia, prezentacje, zdjęcia oraz animacje wykorzystamy podczas organizacji Dnia Przedmiotów Matematyczno - Przyrodniczych i wideokonferencji, która planujemy zorganizować ze szkołą w Czechach. Obowiązującym językiem w takich międzynarodowych spotkaniach jest najczęściej język angielski. Toteż wszystkie nasze doświadczenia i omawiane zagadnienia będą tłumaczone na ten język.
Zdjęcia zjawisk i doświadczeń fizycznych wykonanych nie tylko przez uczniów biorących udział w projekcie eksponowane będą w hallu naszej szkoły do połowy kwietnia.
Projekt zakończy wycieczka do Poznania i uczestnictwo w wykładach przygotowanych specjalnie dla nas przez pracowników UAM.
Uczniowie będą mieli okazje uczestniczyć w wykładach najlepszych wykładowców tej uczelni.

W ramach tego projektu współpracują ze sobą uczniowie klas 1E, 2E, 1A, 2A
oraz nauczyciele: mgr Urszula Pisarek, mgr Anna Pluta, mgr Alicja Wujec-Kaczmarek, mgr Joanna Dobrzyńska-Róg oraz mgr Krystyna Raczkowska-Tomczak

VIA AD ARTES

program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V jest jednym z sześciu liceów Opola, które przystąpiły do Projektu  Via ad Artes.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Założeniem programu była realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania.
Celem Projektu było m.in. wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, wzrost umiejętności kluczowych uczniów oraz podniesienie skuteczności procesu nauczania.
Realizacja zadań, jakie zakładał Projekt przyczyniła się do osiągania przez uczniów lepszych wyników w nauce, zwłaszcza w aspekcie kompetencji kluczowych, do których zaliczają się nauki matematyczno-przyrodnicze, języki obce i przedsiębiorczość. Miała też za zadanie wzbudzić chęć dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.
 

W ramach realizacji Projektu szkoła zorganizowała:

- zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla uczniów zdolnych "Od mikro do makroświata" (zajęcia dydaktyczne z biologii, fizyki, matematyki i języka angielskiego)

- kurs obróbki zdjęć i filmów

- zajęcia dodatkowe innowacyjne: geometria wykreślna z rysunkiem (zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń)

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas II (zajęcia dydaktyczne z geografii, chemii i fizyki)

- zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III (zajęcia dydaktyczne z matematyki i biologii)

- doradztwo zawodowe (zajęcia w formie warsztatów).

W artykule znajdującym sie powyżej można znaleźć sprawozdania z działań podjętych w ramach projektu Via ad Artes.

Logowanie