Projekty językowe

Projekty językowe

blue_on_white_short_height100LogoEnterYourFuture

W dniach od 26 do 30 gościliśmy wolontariuszy studenckiej organizacji AIESEC: Annę Muliarchuk z Ukrainy, Dianę Simon z Rumunii i Johnatana Oviedo z Kolumbii. Wolontariusze spotykali się z nami w ramach projektu edukacyjnego Enter Your Future. Zajęcia, prowadzone po angielsku, cieszyły się dużą popularnością. Studenci z Rumunii, Ukrainy i Kolumbii mieszkali u uczniów naszej szkoły, którym, a zwłaszcza ich Rodzicom, bardzo dziękujemy za okazaną gościnność.
Bezpośrednim opiekunem była pani Alicja Wujec Kaczmarek.

O programie Enter Your Future:
„Enter Your Future”
jest projektem edukacyjnym organizowanym na terenie całej Polski przez stowarzyszenie AIESEC Polska mającym na celu udostępnienie młodzieży gimnazjalnej i ponad gimnazjalnej możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz wrażliwości kulturowej. Chcemy pomóc młodym ludziom poprzez realizację naszego projektu w odkryciu i rozwinięciu ich potencjału, aby w przyszłości mogli mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Te cele możemy wspólnie osiągnąć poprzez przeprowadzenie innowacyjnych i interaktywnych warsztatów przez 60 studentów z ponad 20 krajów świata dla całej Polski. W trakcie tej edycji 10 miast, ponad 100 szkół weźmie udział w realizacji projektu. To oznacza 1000 zainspirowanych i zmotywowanych do bycia przedsiębiorczym i wrażliwym kulturowo młodych ludzi.

Szkolenia i warsztaty w projekcie Enter Your Future to przede wszystkim połączenie ciekawego materiału i interaktywnej formy zajęć. Znając świat uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjanych kursy oparte są one na ich potrzebach i oczekiwaniach. Chcemy, aby uczestnicy nie tylko wynieśli jak najwięcej z zajęć ale aby były one podstawą do dalszej edukacji.

Na zdjęciu wolontariusze razem z uczniami klas II C i II F po zakończeniu brawurowego pokazu tanecznego. 

Aisec 

  logofrse


W pierwszym tygodniu października 2011 r. PLO nr V gościło międzynarodową grupę nauczycieli i edukatorów z następujących krajów europejskich: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Finlandia, Dania, Hiszpania, Turcja, Węgry.

Uczestnicy tzw. Wizyty Studyjnej - odbywającej się w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme) - spotkali się z panią dyrektor Danutą Katorosz, wysłuchali wykładu Alicji Wujec Kaczmarek i zobaczyli dwie lekcje prowadzone przez naszych nauczycieli.


Gospodarzem wizyty był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, a tematem wizyty: Innovative use of ICT in general and vocational education/Innowacyjne użycie technologii informacyjnych w kształceniu ogólnym i edukacji zawodowej.Klasy 1F i 1C, grupy prowadzone przez Alicję Wujec Kaczmarek, kontynuują blogowy projekt językowy i od początku roku prowadzą swoje blogi klasowe po angielsku. Na szczególną uwagę zasługuje blog 1F, gdzie obejrzeć można przykłady fantastycznej kinematografii kuchennej.

http://c1class.wordpress.com/

http://f1class.wordpress.com/

Zapraszamy do odglądania i czytania!

obie klasy razem

flaga hiszpaskaflaga polski

Klasy pierwsze 1F i 1C, grupy prowadzone przez Alicję Wujec Kaczmarek, nawiązały współpracę z uczniami szkoły średniej z Majorki. Współpracę zapoczątkowała Karen Jacob, doktorantka Uniwersytetu na Balearach, która była regularnym gościem w naszej szkole w ostatnich tygodniach. Współpraca będzie polegać na równoległym wykonywaniu projektów i wspólnym prowadzeniu bloga: http://karenlesleyjacob.wordpress.com.

Serdecznie życzę uczestnikom dobrej zabawy!

Alicja Wujec Kaczmarek

 

Logowanie