Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

„Program Rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola”      - podstawowe informacje

„Program Rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” jest projektem adresowanym do klas pierwszych i drugich. Koordynatorem i wnioskodawcą jest Urząd Miasta Opola. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza szkoła, podobnie jak wszystkie licea ogólnokształcące w Opolu będzie realizowała ten projekt od września 2014 do listopada 2015. W ramach projektu proponujemy młodzieży zajęcia z zakresu: doradztwa zawodowego i zakładanie własnej działalności gospodarczej, zajęcia aktorskie i z ekspozycji publicznej, dodatkowe zajęcia z matematyki ( głównie dla klas drugich), zajęcia z technik szybkiego uczenia się i czytania oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Szczegółowe informacje o ilości godzin z poszczególnych zajęć znaleźć można w regulaminie projektu.

Nabór uczestników trwa przez cały wrzesień 2014.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora szkolnego pani wicedyrektor Bożeny Bujacz.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Logowanie