Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy 2

Banerek

Podstawowe informacje o projekcie

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V w Opolu znalazło się wśród szkół ponadgimnazjalnych, których uczniowie wezmą udział w projekcie, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem staży i kursów zawodowych jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.

Uczniowie będą mogli wziąć udział w płatnych stażach zawodowych odbywających się w czasie wakacji i w ten sposób zdobyć umiejętności w specjalnościach:

- barista

- florysta

- grafik komputerowy 

- pomoc administracyjna.

Ponadto część zainteresowanych uczestników staży weźmie udział w kursach zawodowych kończących się uzyskaniem certyfikatu.

 

Logowanie