Nauka kluczem do sukcesu

Nauka kluczem do sukcesu

REALIZACJA PROJEKTU

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU

W PUBLICZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR V W OPOLU

 

Łącznie w projekcie uczestniczyło 291 beneficjentów, którzy wzięli udział w zajęciach realizowanych wg następujących elementów programu rozwojowego:

  1. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

  2. Zajęcia fakultatywne i wyrównawcze

  3. Doradztwo edukacyjno – zawodowe


W ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych odbywały się następujące zajęcia:

Zajęcia dodatkowe innowacyjne – geometria wykreślna z rysunkiem.

Zajęcia zorganizowano dla 20-osobowej grupy. Ich celem było rozbudzenie i rozwinięcie wyobraźni przestrzennej uczniów, poznawanie roli i rodzajów rysunków stosowanych w technice oraz zasad sporządzania i odczytywania rysunków technicznych opracowywanych metodą tradycyjną. Oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej, bardzo ważne było kształtowanie w uczniach staranności, dokładności, wytrwałości w sporządzaniu rysunku technicznego oraz postrzegania rysunku jako kluczowego środka przekazu myśli technicznej.

W ramach zajęć uczniowie wykonywali różnego rodzaju rysunki, początkowo odręcznie, a następnie przy wykorzystaniu przyborów kreślarskich.

Zajęcia dodatkowe z zakresu kultury języka polskiego dla uczniów klas I i II

Zajęcia z zakresu kultury języka polskiego prowadzone były w dwóch odrębnych grupach. Uczestniczyło łącznie 29 uczniów. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z elementami decydującymi o szeroko pojętej kulturze językowej. Pracowali m.in. nad wzbogaceniem słownictwa, zauważaniem i usuwaniem popełnianych przez siebie błędów językowych (z róznych dziedzin języka i stylu), co służyć miało podniesieniu ich kompetencji w zakresie wypowiedzi pisemnych. W tym celu permanentnie korzystali z różnego typu słowników poprawnościowych, również tych zakupionych z funduszy przeznaczonych na realizację projektu. Uczyli się także wypowiadania na forum grupy, z uwzględnieniem reguł ortofonicznych.

Zajęcia pozalekcyjne „chemia w doświadczeniach” dla uczniów zdolnych klas I i II

W zajęciach uczestniczyło 38 uczniów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu chemii. Charakteryzowały się one dużą atrakcyjnością, gdyż prowadzone były przez wykwalifikowanych wykładowców uniwersyteckich w nowocześnie wyposażonym laboratorium Uniwersytetu Opolskiego.

Zajęcia samoobrony jako przygotowanie do przyszłego zawodu

Zajęcia te zorganizowano głównie dla uczniów klasy I – przyszłych służb mundurowych. Odbywały się w soboty i wzięło w nich udział 16 osób.

W każdą sobotę odbywały się zajęcia samoobrony, na które przybywaliśmy z ogromną ochotą. Wszyscy zawzięcie uczyli się chwytów oraz rozwijali swoje mięśnie poprzez wyczerpujące ćwiczenia siłowe. Uderzenia „Majgeri” oraz „Jokogeri” stały się dla nas niezbędnym elementem obrony przed napastnikiem.

Udział w zajęciach wymagał od nas poświęcenia oraz sumienności i staraliśmy się najrzetelniej wykonywać nawet te najprostsze ćwiczenia. Nasz trener wpoił nam wiele zasad samoobrony, które będą nam towarzyszyć w przyszłości. Nauczyliśmy się także, by nigdy nie poddawać się ze względu na to, że napastnik natrafiający na przeszkodę prędzej zrezygnuje z ofiary, która może narazić go na wszelkiego rodzaju obrażenia. Dowiedzieliśmy się o ogromnym znaczeniu ruchu ciała, stanowiącym podstawę obrony przed atakiem. Na zajęciach nie brakowało również naszej kreatywności, aranżowaliśmy różne sytuacje, przygotowujące nas do ewentualnego spotkania z napastnikiem. Ćwicząc w grupach, mogliśmy poznać swoje słabości, a zarazem umiejętności. Z kursu wracaliśmy zmęczeni, ale pełni satysfakcji i nowych doświadczeń. Pan Dariusz Kulita, nasz trener sprawił, ze staliśmy się bardziej odważni i gotowi do podjęcia obrony.

 

W ramach zajęć fakultatywnych i wyrównawczych odbywały się następujące zajęcia:

Zajęcia fakultatywne dla uczniów klas I z biologii i matematyki

Zajęcia fakultatywne dla uczniów klas II z biologii, geografii, fizyki i matematyki

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III z biologii, chemii, geografii i matematyki

Łącznie w zajęciach fakultatywnych i wyrównawczych zrealizowano 336 godzin dla 16 grup. Ich liczebność kształtowała się od 15 do 25. Do realizacji poszczególnych zajęć zakupiono pomoce dydaktyczne: do zajęć z biologii – model DNA, z fizyki wytwornicę dymu i mierniki prądu, z matematyki – komplet przyborów tablicowych, z geografii – ścienne mapy fizyczne Polski i Europy.

Celem zajęć wyrównawczych dla uczniów klas III było nie tylko wyrównanie braków w wiadomościach, ale przede wszystkim dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego.

 

W ramach elementu doradztwa edukacyjno - zawodowego odbyły się warsztaty:

Zajęcia zorganizowane były dla 3 grup po 15 osób. Głównym ich celem było ułatwienie wyboru indywidualnej ścieżki rozwoju po ukończeniu liceum. Młodzież uczestnicząca w warsztatach była w sposób kompleksowy przygotowywana do aktywności na rynku pracy.

 

Warsztaty dla ciała i umysłu

Wyjazdowe warsztaty zorganizowano w Głuchołazach. Trwały 5 dni i wzięło w nich udział 30 beneficjentów. Realizując przesłanie warsztatów było przyjemnie i pożytecznie.

NAUKA KLUCZEM DO SUKCESU
program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola

 

Odbiorcami Projektu w roku szkolnym 2010/2011 byli uczniowie Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu.

Projekt obejmował następujące elementy programu rozwojowego:

a) dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

- zajęcia dodatkowe innowacyjne - geometria wykreślna z rysunkiem technicznym
- zajęcia dodatkowe z zakresu kultury języka polskiego dla uczniów klas I i II
- zajęcia pozalekcyjne - chemia w doświadczeniach dla uczniów zdolnych klas I i II
- zajęcia samoobrony jako przygotowanie do przyszłego zawodu

b) zajęcia fakultatywne i wyrównawcze:

- zajęcia fakultatywne dla uczniów klas I - biologia, matematyka
- zajęcia fakultatywne dla uczniów klas II - biologia, geografia, fizyka, matematyka
- zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas III - biologia, chemia, geografia, matematyka

c) warsztaty doradztwa zawodowego

 

Logowanie