Pomoc materialna

Pomoc materialna

Program Stypendiów Pomostowych 2016

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych realizowany będzie Program Stypendiów Pomostowych skierowany jest do tegorocznych maturzystów - pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - którzy zamierzają kontynuować naukę na dziennych studiach magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskich uczelniach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl

Pomoc dla rodzin wielodzietnych - "5 plus"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomocy dla rodzin wielodzietnych przynajmniej z piątką dzieci (wliczeni są także studenci, ale przynajmniej jedno dziecko w rodzinie powinno być niepełnoletnie), przygotowaną przez Caritas Diecezji Opolskiej.

Uczniów, w których rodzinach spełnione są powyższe kryteria zapraszamy do gabinetu 24 (II piętro).

Informacji udzielają psycholog lub pedagog szkolny.

Logowanie