Doradca zawodowy

Drodzy uczniowie!

Szukasz własnej drogi, wykonałeś już setki testów i kwestionariuszy i dalej nic?...

Zapraszam na COACHING

Czym jest COACHING ?

to proces w którym pomagamy klientom w polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientem w zakresach związanych z rozwojem kariery edukacyjnej
i zawodowej, relacjami interpersonalnymi itp. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje
i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

             Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów, posiadam kwalifikacje do prowadzenia coachingu, jestem członkiem International Coaching Federation (ICF), specjalizuję się w prowadzeniu sesji coachingowych z młodzieżą i tzw. life-coaching.

                                             Szkolny doradca zawodowy - mgr Jolanta Soppa

                                                

 

Logowanie