O Szkole

O szkole

Szkoła przyjaźnie wymagająca i efektywna

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

mieści się w budynku na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Reymonta – z wejściem od strony ul. Reymonta.

Szkoła jest więc położona w samym centrum Opola,

co czyni ją atrakcyjną dla młodzieży ze stolicy województwa,

a jednocześnie lokalizacja w pobliżu dworców PKP i PKS

zachęca do podejmowania w niej nauki również przez młodzież z okolic Opola.

Budynek, w którym odbywają się zajęcia, ma wartość historyczną – co mogą potwierdzać m.in. wspaniałe płaskorzeźby śląskiego artysty Myrtka zdobiące elewację od strony ulicy Reymonta. Znajduje się w nim m.in. pięknie odnowiona w ubiegłym roku aula, ozdobiona niezwykle efektownym żyrandolem, wzorowanym na żyrandolach wiedeńskiej sali koncertowej Musikverein.

Mimo że gmach szkoły istnieje od ponad 100 lat, młodzież uczy się w regularnie odnawianych salach lekcyjnych. Wśród nich znajdują się 2 pracownie komputerowe, centrum multimedialne przy bibliotece szkolnej, sale językowe oraz gabinety do nauczania innych przedmiotów.

Szkoła posiada salę gimnastyczną, która funkcjonuje od października 2002 r. i mieści się na dziedzińcu szkolnym, a połączona jest z budynkiem głównym łącznikiem; dzięki temu uczniowie nie muszą przechodzić przez teren otwarty, podążając z zajęć wychowania fizycznego na inne lekcje. Sala ma odpowiednie zaplecze sanitarne, a ponadto mieści dostępną dla uczniów siłownię.
Uczniowie zainteresowani sportem znajdą swoje miejsce na zajęciach SKS oraz mogą uczestniczyć w organizowanych rozgrywkach w różnych dyscyplinach sportu (np. piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej i nożnej, tenisie stołowym).


Misja szkoły

Tworzymy szkołę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia, szanujemy jego godność oraz wolność światopoglądową i wyznaniową.

Przygotowujemy go do samorozwoju przez całe życie.


PLO Nr V jest częścią Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu, w którego skład wchodzą także szkoły dla dorosłych. Jednak PLO Nr V ma swój niepowtarzalny charakter, wyraźnie odróżniający je od pozostałych szkół zespołu. Uczy w nim około 50 wykwalifikowanych nauczycieli, dbających również o przyjazną atmosferę w szkole – wymiernymi dowodami jest
wygrana w plebiscycie na najbardziej przyjazną szkołę średnią w Opolu oraz zdobycie tytułów „Szkoła z klasą” i "Uczniowie z klasą".

Szkoła została powołana do istnienia w 1992 roku (wówczas pod nazwą V Liceum Ogólnokształcące w Opolu) i już w 1996 r. pierwsi abiturienci przystąpili do egzaminu dojrzałości. Początkowo powstały tylko 2 oddziały; w tej chwili PLO Nr V liczy
18 oddziałów, w których naukę pobiera około 600 uczniów. Każdy zespół klasowy podzielony jest na dwie grupy tzw. pierwszego języka – bardziej i mniej zaawansowaną. Stwarza to dobre warunki do uczenia się tzw. pierwszego języka. Głównym językiem nauczanym w szkole jest angielski, drugim niemiecki i francuski.

Szkoła może pochwalić się bardzo dobrymi i dobrymi wynikami egzaminu maturalnego oraz z reguły 100% zdawalnością. Ponadto na uwagę zasługuje wysoka efektywność nauczania, potwierdzona przez dodatni wynik Edukacyjnej Wartości Dodanej tak z języka polskiego, jak i z matematyki. Oznacza on, że wiedza uczniów, którzy uczyli się przez 3 lata w V LO (w porównaniu z wynikami egzaminu na koniec gimnazjum), z obu podstawowych przedmiotów została pogłębiona,co świadczy o dużej efektywności nauczania w PLO Nr V.


Umiejętność sprawnego władania językiem obcym – w przekonaniu naszych nauczycieli – szczególnie rozwija się, gdy młodzież ma szansę posługiwać się nim w sytuacji codziennej, w kontakcie z obcojęzycznymi rówieśnikami. Dlatego tak ważna okazała się idea rozwijania współpracy ze szkołami zagranicznymi. Naszymi partnerami wymiany od niemal 20 lat jest Hebbelschule z Kiel (Niemcy), a ostatnimi laty ponownie Licee Chrestien de Troyes z Troyes (Francja).

Praca z uczniami szczególnie zainteresowanymi określonymi zagadnieniami owocuje licznym udziałem w eliminacjach wielu konkursów i olimpiad przedmiotowych; wielu z nich bierze udział w rywalizacji na szczeblu okręgowym, a niektórzy zdobywają także laury na poziomie centralnym.

Uczniowie mający jakiekolwiek trudności w szkole lub domu mogą skorzystać z porady pracującego codziennie pedagoga i psychologa. Ponieważ współcześnie bardzo szybko zmienia się rynek pracy, nasi uczniowie korzystają również z konsultacji i spotkań z dyżurującym kilka razy w tygodniu doradcą zawodowym.

Nie zaniedbujemy także udziału młodzieży w życiu kulturalnym. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania poprzez oglądanie spektakli opolskich teatrów, uczestniczenie w projekcjach filmów, tych bardziej komercyjnych, i tych dla koneserów, czy zwiedzanie wystaw.

Bogatą działalność prowadzi
Samorząd Uczniowski, który dba o interesy uczniów, pozwala rozwijać umiejętności organizatorskie i wpływać na kształtowanie wizerunku liceum. Zaangażowani w prace SU uczniowie są często współorganizatorami szkolnych imprez o charakterze artystycznym lub rozrywkowym (np. z okazji Dnia Patrona Szkoły, Dnia Kobiet, Dnia Chłopaka, pierwszego dnia wiosny), promują V LO w Młodzieżowej Radzie Miasta, podczas regionalnych targów edukacyjnych i działań promocyjnych w szkołach gimnazjalnych Opolszczyzny.

Logowanie