Nauczyciele

Nauczyciele

GRONO  PEDAGOGICZNE  PLO Nr V

W ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

 

NAUCZYCIELE

 

RELIGIA

mgr Magdalena Kasperska

ks. mgr Paweł Michalewski

ETYKA

mgr Marcin Szymański

JĘZYK POLSKI

mgr Sylwia Antczak

mgr Anna Klimczyk

mgr Marzena Kowalska

mgr Joanna Mochniak

mgr Beata Ratajczak-Janyszek

mgr Agnieszka Wojnowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Joanna Dobrzyńska-Róg

mgr Lena Jabłkowska-Szczepańska

mgr Tomasz Kaczanowski

mgr Elżbieta Olak-Posacka

mgr Sebastian Raduj

mgr Teresa Seremak

mgr Anna Trojan

mgr Rafał Włodarczyk

JĘZYK FRANCUSKI

mgr Elżbieta Paprota

JĘZYK HISZPAŃSKI

mgr Angelika Tasarek

JĘZYK NIEMIECKI

mgr Małgorzata Lisowska

mgr Ewa Młodawska

mgr Anna Siwiec

mgr Anita Wodarz-Raudzis

HISTORIA

mgr Grażyna Binkowska

mgr Anna Kasprzak

mgr Krystyna Ziemska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

mgr Krystyna Ziemska

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Anna Kasprzak

mgr Krystyna Ziemska

WIEDZA O KULTURZE

mgr Joanna Mochniak

MATEMATYKA

mgr Ewa Adamczyk

mgr Beata Cichosz

mgr Zofia Jarynowska

mgr Krzysztof Kowalczyk

mgr Anna Pluta

mgr Anna Tesarowicz

mgr Małgorzata Żebrowska

FIZYKA I ASTRONOMIA

mgr Jarosław Muzolf

mgr Arleta Piwko

CHEMIA

mgr Małgorzata Gregorasz

mgr Małgorzata Gonos

mgr Elżbieta Kamforowska

BIOLOGIA

mgr Bożena Bujacz

mgr Katarzyna Błażewska

mgr Urszula Pisarek

PRZYRODA

mgr Katarzyna Błażewska

mgr Małgorzata Gregorasz

mgr Jarosław Muzolf

mgr Alina Szajda

GEOGRAFIA

mgr Ewa Kucharczyk

mgr Alina Szajda

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

mgr Zofia Jarynowska

mgr Beata Kostyk

INFORMATYKA

mgr Małgorzata Gregorasz

mgr Mariola Lewandowska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Łukasz Błażewski

mgr Elżbieta Kamforowska

mgr Andrzej Kowalczyk

mgr Agnieszka Młyńska-Kowalczyk

mgr Rafał Watras

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
mgr Bożena Bujacz

mgr Romuald Florczak

ELEMENTY PEDAGOGIKI

mgr Beata Romanowska

ELEMENTY PSYCHOLOGII

mgr Elżbieta Dróżdż

EKONOMIA W PRAKTYCE

mgr Beata Kostyk

PODSTAWY PRAWA

mgr Andrzej Toll

SOCJOLOGIA

dr Magdalena Piejko

RYSUNEK TECHNICZNY

mgr inż. Robert Krac

HISTORIA MUZYKI

mgr Justyna Sandecka

 

NAUCZYCIELE-WYCHOWAWCY

Klasa I A - mgr Sylwia Antczak

Klasa I B - mgr Beata Cichosz

Klasa I C - mgr Małgorzata Żebrowska

Klasa I D - mgr Katarzyna Błażewska

Klasa I E - mgr Marzena Kowalska

Klasa I F - mgr Grażyna Binkowska

 

Klasa II A - mgr Mariola Lewandowska

Klasa II B – mgr Krystyna Ziemska

Klasa II C - mgr Alina Szajda

Klasa II D - mgr Joanna Dobrzyńska-Róg

Klasa II E - mgr Urszula Pisarek

Klasa II F - mgr Joanna Mochniak

 

Klasa III A - mgr Arleta Piwko

Klasa III B - mgr Beata Ratajczak-Janyszek

Klasa III C - mgr Anna Klimczyk

Klasa III D - mgr Elżbieta Dróżdż

Klasa III E - mgr Teresa Seremak

Klasa III F - mgr Agnieszka Wojnowska

 

PEDAGOG SZKOLNY

 mgr Beata Romanowska

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Elżbieta Dróżdż

DORADCA ZAWODOWY

mgr Jolanta Soppa

Logowanie