Dyrekcja

Dyrekcja

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ

im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

mgr  ROMUALD  FLORCZAK

 

WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

mgr  EWA  ADAMCZYK

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

mgr  BEATA  RATAJCZAK-JANYSZEK

Logowanie