Maturzyści

Drogi maturzysto

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2018 r.

Poniżej zamieszczamy komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawierający harmonogram egzaminu maturalnego w roku 2018 (oraz terminów przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego).

Attachments:
Download this file (20170811_HarmGimMat2018.pdf)20170811_HarmGimMat2018.pdf[ ]588 Kb

Supermaturzysta 2017

Po raz pierwszy, od momentu przynawania tego wyróżnienia w PLO nr V, tytuł Supermaturzysty otrzymały dwie osoby:

Ewa Kosmenda - absolwentka kl. III E

i

Natalia Hipnarowicz - absolwentka kl. III F.

Maturzystki osiągnęły niemal identyczne wyniki (rozstrzygnięcie nie było możliwe ani na podstawie skali procentowej, ani centylowej), obie miały wyniki z 4 przedmiotów poziomu rozszerzonego.

Bardzo gorąco gratulujemy Ewie i Natalii wspaniałych rezultatów maturalnych i życzymy spełniania ambicji w dalszym życiu. Cieszymy się, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 chciały odiedzić swoje liceum i odebrać statuetki z rąk byłego Dyrektora Zespołu Szkół - Pani Danuty Katorosz.

Gratulujemy również maturzystom, którzy uzyskali bardzo wysokie rezultaty, a ich wyniki należały do najlepszych spośród wszystkich zdających w tym roku egzamin maturalny;

są to:

Patryk Seremak (III F)

Aneta Buda (III D)

Dominika Możdżeń (III B)

Marta Swora (III C)

Wyniki maturzystów obliczane były według informacji podanych przez OKE we Wrocławiu w dn. 30 czerwca 2017 r.

Egzamin maturalny 2017 w PLO nr V na 100% 

Z wielką radością informujemy, że wszyscy absolwenci naszego liceum (podobnie jak w latach ubiegłych) zdali egzamin maturalny!

Bardzo gorąco gratulujemy!

Szczegółowe wyniki

 

Przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy)

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO powiatu opolskiego

(gł. miasto Opole)

%

Średni wynik LO w województwie opolskim

%

Średni wynik w kraju

%

Język polski 60,7 58,6 (+2,1) 56,7 (+4,0) 56,0 (+4,7)
Matematyka 76,9 64,1 (+12,8) 57,7 (+19,2) 54,0 (+22,9)
Język angielski 90,4 83,1 (+7,3) 77,3 (+13,1) 71,0 (+19,4)
Język niemiecki 94,7 85,0 (+9,7) 78,7 (+16,0) 65 (+29,7)

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO

w powiecie opolskim %

(gł. miasto Opole)

Średni wynik LO

w województwie opolskim

%

Średni wynik 

 w Polsce

(wszystkie typy szkół)

%

Język polski 67,6 63,7 (+3,9) 57,5 (+10,1) 50,0 (+17,6)
Matematyka 55,8 50,8 (+5,0) 44,6 (+11,2) 37,0 (+18,8)
Język angielski 77,2 71,6 (+5,6) 65,5 (+11,7) 60,0 (+17,2)
Język niemiecki 80,0 77,3 (+2,7) 71,2 (+8,8) 56,0 (+24,0)
Geografia 57,8 44,9 (+12,9) 35,9 (+21,9) 31,0 (+26,8)
Biologia 52,7 46,9 (+5,8) 38,3 (+14,4) 37,0 (+15,7)
Chemia 50,7 48,4 (+2,3) 38,9 (+11,8) 41,0 (+9,7)
Historia 49,6 39,9 (+9,7) 32,9 (+16,7) 33,0 (+16,6)
Fizyka 50,1 47,1 (+3,0) 39,8 (+10,3) 40,0 (+10,1)
Informatyka 52,3 55,7 (-3,4) 38,1 (+14,2) 33,0 (+19,3)
Wiedza o społeczeństwie 43,3 36,5 (+6,8) 28,5 (+14,8) 26,0 (+17,3)

Do egzaminu przystąpiło 184 absolwentów i zdało go również 184 maturzystów. 

Plusem tegorocznej matury w V LO jest wzrost liczby absolwentów przystępujących do egzaminów na poziomie rozszerzonym (średnio każdy maturzysta zdawał 2,5 przedmiotu na tym poziomie).

Egzamin maturalny zdawany w maju 2017 r. dał nam i naszym tegorocznym absolwentom wiele powodów do satysfakcji, wśród nich najmocniej chcielibyśmy podkreślić te wyniki, które pozwoliły nam porównać się do najlepszych - w powszechnej opinii - liceów miasta Opola. Szczególnie cieszy drugie miejsce w powiecie opolskim (po LO III) z matematyki, na obydwu poziomach, a równocześnie trzecie miejsce w województwie opolskim (po Diecezjalnym Liceum w Nysie i III LO). Znakomicie poradzili sobie tegoroczni maturzyści na egzaminie z geografii, podobnie jak w latach poprzednich; średni wynik 57,8% daje szkole drugie miejsce w powiecie opolskim, po LO III, z tym że do egzaminów w naszej szkole przystąpiło 50 uczniów, a w III LO – 15. Podobnie jak w matematyce V LO uplasowało się na 3. miejscu w województwie. Szkoła może się poszczycić najlepiej zdanym egzaminem z historii w powiecie, a trzecim rezultatem w województwie (po dwóch liceach z Nysy), jednakże w naszym liceum przystąpiła do niego największa liczba absolwentów. Drugi rezultat osiągnęliśmy również w egzaminie z języka niemieckiego zdawanym na poziomie podstawowym.  Z pozostałych przedmiotów szkoła zajmuje trzecie miejsce wśród liceów ogólnokształcących miasta Opola.

Cieszą nas te wyniki, ponieważ nastąpił wzrost rezultatów z poziomu rozszerzonego, zarówno w stosunku do średnich liceów ogólnokształcących powiatu, jak i województwa opolskiego.

Supermaturzysta 2016

Z wielką radością informujemy, że

najlepszym tegorocznym maturzystą PLO nr V w Opolu

została

Michalina Smoleń

(z klasy III D)

Pani Dyrektor, obliczając średnią egzaminu maturalnego, wzięła pod uwagę wyniki z trzech przedmiotów podstawowych oraz trzech z poziomu rozszerzonego, a średnia uzyskana przez Michalinę wyniosła 90,3%. Takie rezultaty pozwoliły jej uplasować się wyżej niż inni konkurujący z nią, bardzo dobrzy maturzyści: Magdalena Szaton (III C), Ksenia Hudaszek (III E), Szczepan Watras (III B).

Gorąco gratulujemy Michalinie oraz innym tegorocznym maturzystom z naszego liceum, życząc, aby uzyskane wyniki pozwoliły im dostać się na wymarzone kierunki studiów.

Maturalny sukces naszego liceum!

Za najważniejszy sukces maturalny V LO w tym roku uważamy osiągnięcie 100% zdawalności egzaminów pisemnych!

Dało to naszym tegorocznym absolwentom przede wszystkim szansę rywalizacji o najlepsze miejsca na uczelniach wyższych podczas naboru, który odbył się już lipcu br.  Wyróżnia to korzystnie V LO w porównaniu z innymi szkołami Opola i Opolszczyzny oraz w stosunku do wyników zdawalności w Polsce, gdzie języka polskiego na poziomie podstawowym nie zdało 2%, języka angielskiego i niemieckiego po 3%, a matematyki aż 18% absolwentów liceów, którzy przystąpili do egzaminu w maju 2015 r. (w tym roku uczniowie techników nie zdawali jeszcze egzaminu według nowej formuły).

Przedmioty obowiązkowe (poziom podstawowy)

 

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO powiatu opolskiego

(gł. miasto Opole)

%

Średni wynik LO w województwie opolskim

%

Średni wynik w kraju

%

Język polski 81,4 72,9 (+8,5) 68,6 (+12,8) 66,0 (+15,4)
Matematyka 69,3 63,0 (+6,3) 54,0 (+15,3) 55,0 (+14,3)
Język angielski 88,8 84,0 (+4,8) 78,0 (+10,8) 77,0 (+11,8)
Język niemiecki 90,1 83,9 (+6,2) 77,3 (+12,3) 72 (+18,1)

Przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)

Przedmiot

Średni wynik szkoły

%

Średni wynik LO w powiecie opolskim %

(gł. miasto Opole)

Średni wynik LO w województwie opolskim

%

Średni wynik                  w Polsce

%

Język polski 70,5 70,9 (-0,4) 64,2 (+6,3) 61,0 (+9,5)
Matematyka 50,2 45,5 (+4,7) 39,0 (+11,2) 41,0 (+9,2)
Język angielski 73,7 68,0 (+5,7) 62,6 (+11,1) 63,0 (+10,7)
Język niemiecki 83,5 77,2 (+6,3) 75,0 (+8,5) 63 (+20,5)
Wiedza o społeczeństwie 41,4 34,5 (+6,9) 26,5 (+14,9) 26,0 (+15,4)
Geografia 58,1 48,0 (+10,1) 39,2 (+18,9) 41,0 (+17,1)
Biologia 57,1 52,4 (+4,7) 40,4 (+16,7) 43,0 (+14,1)
Chemia 59,2 57,1 (+2,1) 48,6 (+10,6) 52,0 (+7,2)
Historia 55,0 47,3 (+7,7) 47,0 (+8,0) 50,0 (+5,0)
Fizyka 51,9 44,7 (+7,2) 39,0 (+12,9) 44,0 (+7,9)
Informatyka 57,7 49,2 (+8,5) 41,7 (+16,0) 46,0 (+11,7)
Historia sztuki 45,3 45,9 (-0,6) 44,1 (+1,2) 45,0 (+0,3)
Filozofia 72,0 73,7 (-1,7) 61,7 (+10,3) 62,0 (+10,0)

Egzamin maturalny zdawany w maju 2015 r. dał nam i naszym tegorocznym absolwentom wiele powodów do satysfakcji, wśród nich najmocniej chcielibyśmy podkreślić te wyniki, które pozwoliły nam porównać się do najlepszych - w publicznej opinii - liceów miasta Opola.

W kilku przypadkach V LO uplasowało się na trzecim miejscu, tuż po III i II LO (różnice wobec II LO były często niewielkie), jednak nierzadko udało nam się wzbić wyżej:

  • Język polski – poziom podstawowy – 81,4% - najlepszy wynik w Opolu!
  • Geografia – poziom rozszerzony – 58,1% - drugie miejsce w mieście, po III LO - jednak osiągnięcie takiego średniego rezultatu przez naszą grupę 44 uczniów uważamy za trudniejsze w porównaniu do grupy tylko 4 zdających w Liceum nr III.
  • Matematyka – poziom rozszerzony – 50,2% - drugie miejsce w mieście, po III LO.
  • Język angielski – poziom rozszerzony – 73,7% - drugie miejsce w Opolu, po III LO - gdzie część młodzieży od gimnazjum uczy się w klasach dwujęzycznych.
  • Język niemiecki – poziom rozszerzony – 83,5% - drugie miejsce w Opolu, po Liceum Katolickim – w którym zdawała jednak tylko jedna osoba, a na nasz wynik „pracowało” 19 zdających.
  • Fizyka – poziom rozszerzony – 51,9% - drugie miejsce w mieście, po III LO.

(Wyniki procentowe i informacje o liczbie zdających pochodzą ze strony OKE Wrocław)

Logowanie