Kandydaci

Dla Kandydata

lo5 1

 

 

              

 

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

1/ Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru, tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku (czyli wniosek składa się tylko w jednej szkole!).

Do wniosków winny być dołączone dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

29 maja - 23 czerwca 2017 r.  

                

2/ Składanie w szkole pierwszego wyboru oryginału lub kopii dokumentów (decyzję o złożeniu oryginału podejmuje rodzic/opiekun prawny kandydata):

- świadectwa ukończenia gimnazjum

- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23 czerwca – 27 czerwca 2017 r.     

       

3/ Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły

10 lipca 2017 r. o godz. 12.00.

 

4/ Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia do szkoły przez dostarczenie oryginałów dokumentów, tj. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej.

10 lipca - 13 lipca 2017 r. (do godz. 12.00)

Uwaga! W tym terminie oryginały tych dokumentów winni odebrać rodzice kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do innej szkoły.

 

5/ Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły:

14 lipca 2017 r. o godz. 14.00.

 

Powyższe terminy są zgodne z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 określonymi w Zarządzeniu nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Finał konkursu "Omnibus przyrodniczy" 2017

11 kwietnia 2017 r., zgodnie z tradycją, w naszej szkole odbył się „Omnibus przyrodniczy”, podczas którego uczniowie gimnazjów mogli sprawdzić swoją wiedzę w dziedzinie biologii, chemii, fizyki oraz geografii.

  op6  op7

Po napisaniu testu, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek, by następnie, wraz z uczniami klasy I E, II E oraz II D, wziąć udział w wykładach naukowych. Pierwszy z nich został przeprowadzony przez mgr. Andrzeja Trzebuniaka z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i nosił tytuł "Fizyka na rowerze". Prezentacja została urozmaicona ciekawymi doświadczeniami, które pozwoliły lepiej zrozumieć poruszane tematy. Następnie głos zabrała dr Małgorzata Płaczek z Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej, która w prelekcji zatytułowanej „Biotechnologia – potęga mikroorganizmów” w interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w to zagadnienie i wyjaśniła, jak istotną rolę odgrywa nie tylko w rozwoju nauki, ale także w codziennym życiu.

   op5

   op4

Po zakończeniu wykładów, ich uczestników poproszono o przejście do pracowni chemicznej, w której trzech uczniów naszej szkoły, Rafał Rajski i Oktawian Nega z III E oraz Jarema Skóra z I E, zaprezentowali niezwykle efektowne doświadczenia chemiczne. Największe zainteresowanie wzbudził jednak ciekły azot, którego wykorzystanie zaskoczyło obecnych. Stworzone przy jego pomocy mrożone ciastka i cola wywołały niemałe poruszenie.

  op2

  op3

Na zakończenie nastąpiło ogłoszenie wyników. W tegorocznym finale konkursu dla gimnazjalistów „Omnibus przyrodniczy”, który odbył się 11 kwietnia 2017 r. w naszym liceum, z testem zmagało się 31 uczestników.

W finale wyłoniono zwycięzców, którymi są:
 
         Michał Wach PG 5 – I miejsce
 
         Łukasz Simbiga PG Turawa – II miejsce
 
         Szymon Lissewski PG 8 – III miejsce
  
   op1

 

Dziękujemy wszystkim za udział, zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że z częścią uczestników spotkamy się ponownie już we wrześniu.

Tekst: Łucja Orłowska i Julia Jasińska kl. I E;

informacje o zwycięzcach - mgr Katarzyna Błażewska.

Zdjęcia: Stefani Koprek kl. I C

Wysokie miejsce V LO w rankingu liceapolskie.pl!

Ukazał się właśnie ranking liceapolskie.pl prowadzony przez dyrektora XII LO w Łodzi, który opracował inną metodologię niż obowiązująca w rankingu „Perspektywy” - głównym kryterium oceny szkoły czyniąc jej wyniki na egzaminie maturalnym (w aktualnym - z 2016 r.) oraz wskaźnik EWD (za lata 2014-2016).

Rezultaty maturzystów z V LO pozwoliły zająć szkole trzecie miejsce wśród liceów Opola, czwarte w województwie opolskim oraz 157 w kraju na 1031 liceów, których wyniki uwzględniono w obliczeniach (znalezienie się szkoły w rankingu zależało od przyjętej minimalnej liczby przystępujących do matury).

W rankingu na rok 2017 uwzględniono wyniki z egzaminu maturalnego 2016, a dokładnie z:

- języka polskiego - poziom podstawowy

- matematyki - poziom podstawowy

- trzech przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym przez największą liczbę osób w szkole (w V LO były to w maju 2016 roku – matematyka, biologia i język polski)

- język angielski – poziom rozszerzony.

Cieszymy się z dobrej pozycji w rankingu, ponieważ po raz kolejny potwierdza on skuteczność naszej pracy z uczniami w przygotowaniu ich do najważniejszego dla nich egzaminu oraz z przedmiotów, które są im potrzebne podczas rekrutacji na studia.

Oczywiście, nie ma rozwiązań idealnych – rezultat i pozycja szkoły mogłyby być wyższe, gdyby w rankingu zostały uwzględnione bardzo wysokie wyniki z geografii (którą zdawało tylko o kilku uczniów mniej niż język polski PR), języka niemieckiego (który w tym zestawieniu w ogóle nie jest brany pod uwagę) czy fizyki (zdawanej przez mniejszą liczbę uczniów - z najlepszym wynikiem w województwie!).

Korzystając z okazji przypominamy również, że wszyscy uczniowie klas trzecich zostali dopuszczeni do egzaminu maturalnego i zdali go w pierwszym terminie, czyli po raz kolejny V LO miało 100-procentową zdawalność na maturze!

Podziękowania dla gości Dnia Otwartych Drzwi 2017

Bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy

około 500 uczniom gimnazjów (wraz z przyjaciółmi),

którzy zdecydowali się nas odwiedzić

24 kwietnia 2017 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w V LO.

Wiemy, że zawitali do nas, w mniejszych lub większych grupach, czasem całymi klasami uczniowie większości gimnazjów - publicznych i niepublicznych - działających na terenie miasta Opola oraz gimnazjaliści z licznych szkół kilku powiatów naszego województwa. Jesteśmy pod wrażeniem, że tak wielu z Was chciało zatrzymać się na „Przystanku 5”, a potem udać się z nami w „Podróż do świata nauki”.

   podr 2

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie gabinetów przedmiotowych, branie udziału w minikonkursach, pytanie o profile nauczania i zasady rekrutacji do V LO.

Wierzymy, że wielu z Was będzie chciało spotkać się z nami jako przyszli uczniowie PLO nr V w Opolu. W ten sposób szczególnie zostanie nagrodzone zaangażowanie nauczycieli i uczniów, którzy przygotowali tę imprezę.

   przystanek SU 5

Dziękujemy również nauczycielom, którzy przyszli lub przyjechali z grupami gimnazjalistów i dyrektorom szkół, którzy umożliwili swoim uczniom udział w tym wydarzeniu.

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym V LO

Zajęcia w języku niemieckim dla gimnazjalistów

jn2017 6

Dnia 12.04 2017 r. grupa uczniów z  naszej szkoły poprowadziła zajęcia z uczniami szkół gimnazjalnych, którzy zakwalifikowali się do finału Konkursu Języka Niemieckiego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół.

  jn2017 3  jn2017 4

Po napisaniu testu uczniowie pracowali w trzech grupach. Pierwsza z grup uczestniczyła w zajęciach, których tematem był Snapchat. Uczniowie pod okiem Weroniki Koston z kl. I C oraz Marlen Sadlo z kl. I D rozwiązywali zadania,  oglądali film  i rozmawiali na temat tej popularnej wśród młodzieży aplikacji. Grupa druga pod przewodnictwem Julii Smolin (kl. II B)  i Justyny Korpali (kl. II D) tworzyła historyjki na temat wakacji związane z wylosowanymi przedmiotami. Następnym zadaniem było stworzenie mapy myśli do słowa ,,Urlaub”. Trzecia grupa pracowała z aplikacją quizlet. W sali komputerowej uczniowie rozwiązywali pod opieką Karola Przemusa (kl. III D), Natalii Drożak (kl. III C) oraz Sandry Dziuk (kl. III D) zadania z zakresu Landeskunde oraz gramatyki.

  jn2017 5  jn2017 2

Wszyscy uczniowie, zarówno gospodarze jak i goście, spisali się znakomicie, udawadniając, że nauka języków obcych wcale nie musi być nudna, wręcz przeciwnie - może sprawić wiele radości.

Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji tego dnia, zarówno prowadzącym zajęcia, pomagającym w utrzymaniu porządku, jak i osobom, które upiekły ciasta.

Słowa podziękowania kierujemy również do sponsorów: Instytutu Goethego w Krakowie, oraz do firm Lellek i APN.

Organizatorki: Ewa Młodawska i Anna Siwiec

Logowanie