Kalejdoskop

Rodzina zmarłej Anny Pluty, składa serdeczne podziękowanie Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i całej Społeczności Szkolnej za uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych.

Logowanie