kolaz

   Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V

w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia w Opolu

jest wśród 500  najlepszych liceów w Polsce

sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych

PERSPEKTYWY 2018

i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018".

 

OGROMNIE CIESZYMY SIĘ Z SUKCESU PLO Nr V

W TEGOROCZNYM RANKINGU EWD,

KTÓRY POZWOLIŁ NASZEMU LICEUM UPLASOWAĆ SIĘ

NA PIERWSZYM MIEJSCU WŚRÓD LICEÓW MIASTA OPOLA.

NA SUKCES TEN ZŁOŻYŁY SIĘ WYNIKI MATURALNE Z TRZECH LAT

PORÓWNANE DO WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

POKAZUJE TO PO RAZ KOLEJNY,

ŻE KONSEKWENTNIE DBAMY

O EDUKACYJNY ROZWÓJ NASZYCH UCZNIÓW.

Logowanie